Adwokat Izabela Grzybek

W roku 1988 ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 1988-1990 odbyła aplikację sądową w okręgu ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. W roku 1990 złożyła egzamin sędziowski. W 2006r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Unii Europejskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji z wynikiem bardzo dobrym, z kolei w roku 2008 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Ekonomia i Prawo Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z wynikiem celującym. Przez ponad 20 lat wykonywała zawód sędziego – najpierw Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej (w latach od 1991 do 1996r), a następnie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (w latach od 1997 do 2010r). W okresie wykonywania zawodu sędziego Sądu Okręgowego była wieloletnim członkiem sędziowskich organów samorządowych oraz członkiem komisji egzaminacyjnych aplikantów sądowych, jak również wykładowcą i patronem aplikantów sądowych, a także opiekunem praktyk aplikantów adwokackich i radcowskich. Aktualnie wykonuje zawód adwokata pozostając wpisana na listę Adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu spraw cywilnych oraz gospodarczych, a także w sprawach karnych, w tym dotyczących przestępstw gospodarczych. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, w tym w szczególności prawie budowlanym, prawie własności przemysłowej i intelektualnej, a także prawie autorskim. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego.

Adwokat Wojciech Kiermasz

W roku 1999r ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł magistra prawa. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw zdobywając tytuł magistra Finansów i Bankowości. Następnie odbył aplikację adwokacką w ramach Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Aktualnie wykonuje zawód adwokata pozostając wpisanym na listę Adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny prawa handlowego i gospodarczego, w tym w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego, a także w sprawach karnych. Posiada bogatą praktykę w materii szeroko pojętego prawa i postępowania cywilnego, w tym w prawa spadkowego, rzeczowego oraz prawa rodzinnego. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego i indywidualnych przedsiębiorców. Biegle włada językiem angielskim.

Aplikant Adwokacki Dagmara Jagodzińska

Aplikantka adwokacka III roku szkolenia aplikanckiego 2014-2016, wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka pracy magisterskiej o zakresie oraz treści obowiązku alimentacyjnego w ramach rodziny małej z uwzględnieniem aspektów socjologicznych. Od czterech lat czynnie praktykująca w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek w Czechowicach-Dziedzicach. W okresie ostatnich siedmiu lat współpracująca także z innymi kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi na terenie miasta Bielska- Białej. Założycielka oraz reprezentantka prawna bielskiego i czechowickiego Oddziału Fundacji - Bezpłatne Porady Prawne Bielsko-Biała oraz Bezpłatne Porady Prawne Czechowice-Dziedzice, świadczącej regularne usługi z zakresu poradnictwa prawnego na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Aplikant Adwokacki Kinga Michalczyk

Aplikantka adwokacka II roku szkolenia aplikanckiego 2015-2017 wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka pracy magisterskiej dotyczącej korupcji sportowej oraz związanej z nią problematyki hazardu. Aktualnie czynnie praktykująca w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabeli Grzybek w Czechowicach-Dziedzicach. W ostatnich latach wykonująca także czynności zawodowe w strukturach organów administracji publicznej w tym Powiatowego Urzędu Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Prawnik czechowickiego Oddziału Fundacji - Bezpłatne Porady Prawne Czechowice-Dziedzice, świadczącej regularne usługi z zakresu poradnictwa prawnego na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Kancelaria

Godziny otwarcia: pon - pt: 9.00 - 17.00
Biuro: ul Baduszkowej 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel. (+48)32 736 00 27
Fax. (+48)32 736 00 27

Kontakty

Adwokat Izabela Grzybek:
tel.: 604 414 559
e-mail: I.grzybek@hotmail.com
Adwokat Wojciech Kiermasz
tel.: 791 900 987
e-mail: wkiermasz@o2.plAplikant Adwokacki
Dagmara Jagodzińska
tel.: 602 231 606
e-mail: dagmarajagodzinska@wp.pl


Copyright © Adw. Izabela Grzybek
Adw. Wojciech Kiermasz
Projekt i wykonanie: Mattwasik Studio
Projekt wnętrza: Brygida Zagórska Wincierz